MEDYA VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojinin insan yaşamının hemen her evresinde etkili olduğu görülmektedir. Günümüzde insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, bilgiyi edinme yollarında, eğlenmesinde, öğrenmesinde ve bilgiyi paylaşmada teknolojik araç ve gereçlerin önemi büyüktür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan yeni medya araçları birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kişilere destek olabilmektedir. Yeni medyada yer alan ve toplumun bir parçası haline gelmiş unsurlardan biri de sosyal medyadır. Günümüz internet çağında sosyal medya kullanmayan kişi sayısı oldukça azdır. Sosyal medyanın doğru kullanılmadığı takdirde istenmeyen sonuçlara neden olabileceği bilinmektedir. Özellikle çocukların bu ortamdan olumsuz etkilenmemeleri için ebeveynleri tarafından kontrol edilmeleri gerekebilmektedir. Sosyal medyanın; teknoloji, ticaret, eğlence, eğitim, haber gibi daha birçok alan ile ilişkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medya ve eğitim arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Sosyal medyanın eğitimdeki yeri ve önemi, eğitime olumlu ve olumsuz etkileri, eğitim alanında sosyal medyanın hangi amaçlarla kullanıldığı, sosyal medyanın dil ve din eğitimine etkileri, medya ve dijital medya okuryazarlığının önemi ve etkileri çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. It is evident that technology, which is in a constant state of development and renewal, plays a significant role in almost every aspect of human life. Today, technological tools and equipment are of great importance in interpersonal relationships, information acquisition, entertainment, learning, and information sharing. New media tools that we encounter as technology advances can be beneficial for people in the field of education as well as in many other disciplines. One of the elements in the new media that has become a part of society is social media. In today's internet age, the number of people who do not use social media is minimal. It is known that social media can lead to undesirable consequences if not used properly. Particularly children may need to parental supervision in order not to be adversely affected by this medium. Social media is related to many other fields such as technology, commerce, entertainment, education, and news. This paper aims to examine the correlation between social media and education. This study focuses on the role and significance of social media in education, as well as its positive and negative effects on education. It also discusses the purposes behind utilizing social media in education, the influence of social media on language and religious education, and the significance and consequences of media and digital media literacy.

Description

Keywords

sosyal medya, eğitim, yeni medya

Citation