TESCİLSİZ TASARIMLARIN KORUNMASI

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Bu çalışmada tescilsiz tasarımların korunması konusuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde tasarım ve tescilsiz tasarım kavramları, korumanın amacı ve tasarımın unsurları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde koruma şartları ile koruma dışı haller açıklanmış, tescilli ve tescilsiz tasarımların korunması arasındaki farklar karşılaştırma yapılmak suretiyle irdelenmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise tescilsiz tasarım üzerindeki korumanın sona ermesi irdelenmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise tescilsiz tasarım hakkına tecavüz konusu ele alınarak tecavüz halleri ile tescilsiz tasarım hakkına tecavüzün belirlenmesinde dikkate alınmayacak hususlar ve sonuç kısmına yer verilmiştir. ABSTRACT In this study, explanations about the protection of unregistered designs are given. In the first part of our study, the concepts of design and unregistered design, the purpose of protection and the elements of design are emphasized. In the second part of our study, protection conditions and non-protection conditions are explained, and the differences between the protection of registered and unregistered designs are examined by making comparisons. In the third part of our study, the expiry of the protection on unregistered design is examined. In the last part of our study, the subject of infringement of unregistered design right is handled and the cases of infringement, the issues that cannot be taken into account in determining the infringement of unregistered design right and the conclusion part are given.

Description

Keywords

tescilsiz tasarım, tescilli ve tescilsiz tasarımların korunması

Citation